… >

(, , (), ).

, , .

.

10 .

:

.

. Tv(S).

. Av(A).

. BW.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Adobe Photoshop:

.

.

.

.

18:45-21:00

17 .

2 .

12 ..

-10-15-20%©     .